Selecteer een pagina

Biodiversiteit

Bij Anthura

Geen leven zonder biodiversiteit

“Zonder biodiversiteit is menselijk leven op aarde niet mogelijk”, aldus Nic van der Knaap, oprichter Anthura. Als je wilt behouden wát er is, moet je ook weten wat er is. Om deze reden leggen we de biodiversiteit vast en nemen we ook diverse maatregelen om het te vergroten. Anthura streeft naar behoud én bevordering van biodiversiteit.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is de basis van ons bestaan. Onder biodiversiteit verstaan we kortweg de verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.). Het omvat alle soorten planten, dieren, micro-organismen, maar ook een gegeven ecosysteem, bioom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Het is niet alleen onmisbaar, maar ook mooi en interessant. Vrijwel alles wat met eten, is direct of indirect te herleiden tot biodiversiteit. Veel bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen betrekken we van biologische hulpbronnen. Het vertegenwoordigt dus een enorme economische waarde. Niet alleen in natuurparken, maar ook daarbuiten zoals op landbouwgrond en rond huizen en bedrijven. Overal waar het kan, moet de biodiversiteit behouden en bevorderd worden.

Het is een grote uitdaging om enerzijds de biodiversiteit te bevorderen en anderzijds geen organisme te krijgen op plaatsen waar het niet gewenst is. Denk hierbij aan bedwantsen in bed, geen muizen in de provisiekast, geen vlooien en teken op ons lichaam en onze huisdieren en geen schadelijke insecten of schimmels in onze gewassen.

Onze biodiversiteit

In 2015 is Anthura begonnen met inventarisatie van de biodiversiteit rond het bedrijf. Dit gebeurt door het op foto vast te leggen. De biodiversiteit is toegenomen door de maatregelen die zijn genomen, zoals:

  • Geregisseerd maaien van bermen en stroken;
  • Nestkasten voor vleermuizen;
  • Eenden manden voor diverse watervogels;
  • Plaatsen van IJsvogelwanden;
  • Plan voor waterleven onderzoek.

Dit leidt tot een mooi resultaat en een goede motivatie om hier mee door te gaan. In de toekomst willen wij nog meer maatregelen nemen zoals het water rond de locaties onderzoeken, maar ook nestkasten voor vogels met een camera voorzien. Wij blijven ons inzetten voor een maximaal behoud van biodiversiteit.